Wednesday, March 30, 2011

King Kong Vs. Godzilla Stills!

kongvsgodzilla_stills1

1 comment:

  1. TOHO needs to do a remake of KK vs the BIG G
    check yer email,thanx

    ReplyDelete